יעילות אנרגטית

עפ' דרישות משרד התשתיות

נצילות משאבות

מייעל ביצועים וחוסך כסף וחשמל.

ייעול ביצועי משאבות

התקשרו: 077-5300087

מי מודיעין- בדיקת נצילות משאבות בתחנות שאיבה לביוב ומים