יעילות אנרגטית

עפ' דרישות משרד התשתיות

נצילות משאבות

מייעל ביצועים וחוסך כסף וחשמל.

ייעול ביצועי משאבות

התקשרו: 077-5300087

מאמרים וספרות מקצועית

מחקרים העוסקים ביעילות אנרגטית למשאבות.

מתוך מחקר נצילות אנרגטית למתקני שאיבה שאיבה שבוצע בין השנים 1990-1997 עבור 28,000 משאבות ברחבי ארה"ב, נמדדו ערכי נצילות אופיינית של 55%-62% לסוגי המשאבות. המסקנה הגורפת עפ' מחקר זה הינה נצילות אנרגטית נמוגה ואי עמידה ביעדי נצילות אנרגטית.

מחקר זה על יעיולת אנרגטית למשאבות בתעשייה פורסם באפריל 1999 ע"י ACEEE, תחת הכותרת: "במהלך השנים בחנו משאבות רבות- האם הנצילות האנרגטית שלהם השתנתה?"

ממצאי סקר זה על יעילות משאבות:

  1. על פי הניסיון, בשנים הראשונות לאחר שיפוץ משאבה הירידה ביעילות הינה בקצב מואץ ומתמתנת עם השנים.

  2. סקר יעילות אנרגטית שהקיף כ 28,000 משאבות בוצע בארה"ב בשנות התשעים, תוצאותיו פורסמו ב1999 במסגרת ה ACEEE

    איור: פילוג מתקני השאיבה אשר נכללו בסקר.

איור: יעילות אופיינית של המתקנים

עפ' הטבלה לעיל ניתן ללמוד שיעילות אופיינית למנוע חשמל הינו 81.9%-90.3%.

יעילות אופיינית לכלל מערך השאיבה הינו % 44.2-62.8.