הפחתת הוצאות אנרגיה במערכות שאיבה וסחרור.

התאמת המשאבה למערכת תשתיות המים.

מתקן תעשייתי יכול להפחית את הוצאות האנרגיה הקשורות למערכות השאיבה והסחרור של נוזלים
האפשרויות הן על ידי הפחתת ספיקת השאיבה של המערכות, עומד לחץ סניקת המשאבות, שינוי זמני הפעלת מערכות השאיבה כתלות בתעו"ז, ובעיקר, שיפור מקדם היעילות של כלל מערכת השאיבה.

המצב השכיח הוא שנעשה תכנון אשר למעשה הינו בסדרי גודל מעל הדרישות המעשיות של המערכת. בתכנון אשר לוקח בחשבון ספיקות נוזלים ולחצים מעבר לנדרש במציאות מותקנים מערכות אשר הינן בהספק הגדול מהנדרש וספיקות ולחצים מעל הנדרש. לפיכך ניתן במקרים רבים להפחית ולשנות את נקודות העבודה של מערכת השאיבה ובכך להפחית את האנרגיה המושקעת ביצירת עבודת השאיבה.

שינוי נקודת העבודה של המשאבה, לדוגמא סל"ד המשאבה יגרור הפחתת האנרגיה החשמלית המושקעת בסיבוב הרוטור. רווח נוסף הינו הקטנת בלאי שחיקת מערכות השאיבה.
ניתן לחשב את מקדם אי איזון צריכת האנרגיה של מערכת השאיבה בהתאם למשוואה הבאה:

היעד להפחתת הוצאות האנרגיה הקשורות למערכות השאיבה והסחרור הינו הבאת כלל מערכת השאיבה לנקודת היעילות האנרגטית הגבוהה ביותר:
BEP -best efficiency point