היחס בין התיישנות המשאבה ויעילות המשאבה.

שחיקת יעילות המשאבה.

יעילות משאבה פוחתת בעיקר בשל בלאי אימפלר המשאבה בשל תופעות שחיקה וקוויטציה.
יעילות והספק המשאבה נפגעים וממילא נגררת עליה בעלות השאיבה.

ככל שיעילות המשאבה פוחתת כך בזבוז האנרגיה עולה עבור כל מ"ק מים נשאב.
היחס המבטא את עלות השאיבה הינו : Q/P היינו KW / מ"ק.

מתי אופטימלי לשפץ את המשאבה ?

הזמן בו משתלם יהיה להוציא את המשאבה לשיפוץ תלוי בפרמטרים הבאים:
יעילות המשאבה קודם השיפוץ, יעילות המשאבה לאחר השיפוץ, עלות השיפוץ, החיסכון באנרגיה הצפוי עד השיפוץ הבא.
להלן תרשים המבטא את הירידה האופיינית של יעילות משאבה כתלות בשנות פעילות המשאבה:

ירידה זו בנצילות האנרגטית אמורה רק לגבי מכלול המשאבה עצמו בלבד.
 
נצילות מנוע החשמלהינה קרוב להיות קבוע , למעט מצב תקלה אשר בעתיו ממילא יארע תהליך כשל במנוע החשמלי בזמן קצר.