עלות החשמל בחיבור תעו"ז (תעריף זמן עלות ) הינו משתנה כתלות בימום השבוע, עונות השנה, הזמן ביממה.

עבור כל זמן עלות החשמל הינה משתנה.
עבור מתקני אגירה כגון שימושים לחקלאות, נכון לכוון שעות הפעלת המשאבות לזמני השפל של תעריף התעו"ז, כאשר אכן זה אפשרי.

להלן טבלת עליות תעו"ז עדכנית: