נצילות אנרגטית למנוע משאבה.

נצילות אנרגטית למנוע משאבה חשמלי.

נצילות מנוע החשמל של המשאבה הינו פרמטר קבוע המשוקלל ביחד עם הפסדי האנרגיה של מכלול המשאבה עצמו לקבלת כלל ערך היעילות האנרגטי של מתקן השאיבה.

ככלל, היעילות האנרגטית של מנועי חשמל עולה ככל שהספק המנוע גדל.
עם זאת יש לוודא כי למכלול המשאבה הותקן מנוע שחמלי המתאים להספק הנדרש על ידי המערכת. כאשר המנוע החשמלי עובד בנקודת עבודה שאינה נקודת העבודה האופטימלית, נקבל בזבוז אנרגיה גבוה יותר על מכלולי המנוע.

הגדרות NEMA מגדירות את מינימום היעילות האנרגטי של מנוע חשמל.

ניתן לזהות מינימום יעילות של כ % 88.5 עבור מנועים מעל HP 20, אשר הינם אלו הרלוונטיים בהיבט תקנות נצילות מתקני שאיבה.

במקרים רבים, באם לא היתה דרישה ספציפית של הלקוח, המנוע החשמלי שיסופק הינו בעל ערך יעילות אנרגטית מינימלי.

יעילות אנרגטית של מנועים חשמליים.

במהלך שיפוץ/ תיקון מנוע שממילא מתקיים למנוע המשאבה, ניתן להחליף את המנוע במנוע יעיל הרבה יותר אנרגטית
להלן טבלה המשווה בין ערכי יעילות אנרגטית מנוע אופייני ובין מנוע חשמלי יעיל:

הפער הינו משמעותי, כ% 3 יעילות טובה יותר למנוע חשמל יעיל אנרגטית.
עבור מנוע בהספק של KW 50 המופעל % 50 מימי השנה ב 0.8 ₪ לKW נקבל חסכון של כ 5,200 ₪ לשנה. עבור 20 שנה, זמן החיים של המכלול (ואפשר שהמערכת תתקיים תקינה גם יתר על 20 שנה), נקבל חסכון של מעל 100,000 ₪.

יעילות אנרגטית מנוע חשמלי של משאבה.

לב מכלול השאיבה הינו המנוע החשמלי המסובב את אימפלר המשאבה.
רוב מנועי החשמל מתוכננים לעבוד בעומד של % 50 -% 100 של העומס הנומינלי שלהם. בדרך כלל יעילות מרבית מושגת בעומס של % 75. יעילות המנוע החשמלי יורדת דרמטית בעומס של פחות מ % 50 העומס הנומינלי. מקרה כזה המנוע מוגדר underloaded .
להלן איור המתאר יעילות אנרגטית מנוע כתלות בעומס הציר ביחס להספק המנוע הנקוב:

כחלק מבדיקת הנצילות האנרגטית של מתקן השאיבה נבחן האם הספק המנוע החשמלי מותאם באופן מיטבי להספק הנדרש למערכת השאיבה.

היעילות האנרגטית של מנוע נבחנת בהתאם למשוואה הבאה: