חישוב יעילות אנרגטית של מכלול המשאבה

חישוב יעילות אנרגטית של מכלול המשאבה דורש את קבלת הפרמטרים הבאים:

יעילות אנרגטית ווסת המהירות
הספק חשמלי בכניסה למנוע המשאבה
הספק בכניסה לציר המשאבה
עומד מים יניקה וסניקת משאבה
ערך לחץ גרוויטציה כתלות בגובה מתקן השאיבה ביחס לפני הים
ספיקת המשאבה

בהתאם לכך מבוצע חישוב יעילות מכלול המשאבה עצמו:

 

חישוב ערך specific gravity של הנוזל במשאבה מחושב בהתאם למשוואה הבאה: