חישוב עלויות אי היעילות של משאבה

חישוב עלויות הבזבוז של משאבה במצב בלתי יעיל אנרגטי

על מנת למצוא את עלויות אי היעילות של משאבה (מכלול משאבה בלבד), נדרש לחשב את ההספק החשמלי שהיה נצרך במידה והמשאבה היתה תקינה וביחס לערך זה את ערך היעילות האנרגטית של המשאבה במצב הקיים.
כמובן, יש לבודד את ערך היעילות האנרגטית של המנוע החשמלי, וווסת המהירות, של מכלול המשאבה.

 דוגמא:

חישוב עלויות בזבוז אי נצילות משאבה

 

את ההספק המבוזבז לשעת עבודה יש להכפיל בשעות העבודה השנתיות של המשאבה ובעלות KW חשמל.