תקנות מקורות אנרגיה

in 4 תחומים נצילות אנרגטית למשאבות
on 25 ספטמבר 2012
כניסות: 2115

תקנות מקורות אנרגיה לבדיקת יעילות אנרגטית למשאבות, overall efficiency

אתרוג מהנדסים מבצעת בדיקת נצילות משאבות- נצילות אנרגטית למתקני שאיבה, במסגרת תקנות המשרד לתשתיות לאומיות- תקנות מקורות אנרגיה לבדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה התשס"ד–2004,

על פי מסמך ישים תקן ישראלי ת"י ‎30 חלק ‎2 - "משאבות צנטריפוגליות: משאבות טורבינה אנכיות - משאבות ציריות ומשאבות טבולות - בדיקות באתר . עפ' תקנות חוק מקורות אנרגיה של משרד התשתיות, מחויבים מפעילי משאבות מים בביצוע בדיקת נצילות השאיבה במשאבות, דהיינו בדיקת יעילות אנרגטית של המשאבה.

ערכי הנצילות האנרגטית הנדרשים.

הנצילות האנרגטית המזערית של מתקן שאיבה הינו כתלות במתקן.
עבור מתקן שאיבה עילי או בוסטר נדרשת יעילות אנרגטית של % 65 או יותר.
עבור מתקן שאיבה מבארות היעילות הנדרשת הינה % 55 או יותר.
ערכים אלו הינם עבור כלל מתקן השאיבה כמובא בתקן:    
"נצילות" – הנצילות האנרגטית של מיתקן שאיבה (overall efficiency) כהגדרתה בתקן.

הדרישה לביצוע סקר נצילות אנרגטית הינה עבור המשאבה בלבד ולא עבור כלל המתקן.

ערכים אלו מוגדרים עבור כלל מתקן השאיבה. כלומר כולל נצילות המנוע החשמלי, ווסת מהירות באם קיים, גל הינע, והמשאבה עצמה.
יעילות מנוע חשמלי בהספקים של מעל 10 KW הינה בתחום של 85% - 95% , כתלות בהספק המנוע , מספר הקטבים, איכות המתכת הפרומגנטית, מיסבים וכו".
יעילות ווסת מהירות כאשר יועמס בעומס נומינלי הינה בתחום %95- 98%  
יעילות מערכת תמסורת הינה כ % 95
אם כן, נקבל איבוד נצילות אנרגטית מוערכת בצורה גסה של : 0.95 (מערכת תמסורת)  X 0.9 (מנוע)  X 0.97 (ווסת מהירות) = % 82, עוד קודם חישוב נצילות המשאבה עצמה.
כיוון שכך, לקבלת ערך נצילות אנרגטי של % 65 עבור מתקן שאיבה עילי תידרש נצילות של % 79 מהמשאבה עצמה.
 ערך זה יהיה נכון רק עבור משאבה חדשה בחודשיה הראשונים במתקן.
למעשה הגדרת התקנות לערכים אלו הינם עבור מכלול המשאבה עצמה בלבד.

איזה משאבה חייבת בבדיקת נצילות אנרגטית?

דרישת התקנות לבדיקת נצילות אנרגטית הינה צריכה של  150,000 קוט"ש לשנה.
כלומר, לדוגמא, עבור משאבה בהספק של KW 100, רק באם מתקיימת הפעלה של מעבר ל 1500 שעות בשנה, נדרש פיקוח על יעילות המשאבה.
להלן גרף הספק משאבה בציר X ולעומתו בציר Yמספר שעות הפעלה יומיות נדרשת להתחייב בבדיקת יעילות אנרגטית וכן עקומה של הספק המשאבה כתלות בימי ההפעלה בשנה

תדירות ביצוע בדיקת נצילות המשאבה

לאחר שהתברר כי משאבה חייבת בבדיקת נצילות
יש לבצע את בדיקת הנצילות לפי אחת מהאפשרויות:
אחת ל 30 חודשים
לאחר 7,500 שעות עבודה, המאוחר שבהם.

תזמון בדיקת נצילות מתקני שאיבה הינו כמובא בתקנות:" בעל מיתקן שאיבה, ידאג לעריכת בדיקת נצילות מתקן שאיבה (להלן – הבדיקה), אחת ל- 30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר".