אגודה שיתופית חקלאית מושב חגור- בדיקת נצילות מתקני שאיבה